Misel meseca

"
Bog je ljubezen, zato tisti, ki živi v ljubezni, živi v Bogu in
Bog živi v njem.
"

1 Jn 4,16


Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
nedelja, 17 december 2017

Župnija